Zázraky přírody

Dnešní přetechnizovaná doba člověka může natolik ovlivnit k získání pocitu, že vše jsme již ovládli a nad vším máme jako lidstvo kontrolu. Samozřejmě jsou tady zákony, jejichž historie se nepočítá na stovky a tisíce let, jako ty lidské, ale na milióny a miliardy. Máme na mysli zákony přírody a vesmíru. Leckdy se lidé zapomínají v pokoře sklonit, před něčím nepopsatelným a větším. Propadáme jako celek dojmu, že můžeme ovládnout přírodní zákony a i tak mnohdy činíme. Rovnáme řeky, vysoušíme mokřady, kácíme pralesy, stavíme přehrady a jiné hluboké zásahy do přírody nám nejsou cizí. Čas od času nás matka příroda, ale umravní a ukáže nám svou skutečnou moc a sílu.

touha

Ne vždy se ale lidstvo chovalo takto arogantně k matce přírodě, která je zplodila a umožnila naši formu života. Po dlouhé věky lidstvo žilo v symbióze s přírodou a jejím zákonům se neprotivilo, ale naopak ji využívalo a generace po generaci zkoumalo moudrosti přírody. Léčivé účinky rostlin a plodů a v mnoha kulturách byli nositeli těchto znalostí společností hýčkáni, oceňováni a měli velký úkol, vybrat si nástupce, aby tyto znalosti nezmizely ze světa. Ať už to byli šamanové, druidové, čarodějové, bylinkaří, vždy vybočovali z řady a byli uctíváni. Je s podivem, jak se znalosti vyvíjely paralelně na různých kontinentech a ze stejných zákonitostí vycházely kultury, které se nikdy nemohly setkat.

výkonnost

Dnes bychom se chtěli zmínit o jednom přírodním zázraku a o účincích korejském ženšenu. Více podrobností můžete nalézt zde na našich webových stránkách. Pokud jsme již Korejský žen šen zmínili, nemůžeme opomenout jeho nezatopitelné místo v Čínské medicíně. Zde sloužil, nejenom jako fenomén potence a sexuální výkonnosti, ale i pomoc při vytváření duševní rovnováhy, fyzická svěžest a mnoho dalších léčebných účinků, které zmiňujeme na našich odkazech. Byli bychom rádi, pokud se zamyslíte, jestli nezačít se změnou životního stylu právě nyní a nedat šanci přírodě. Myslíme si, že to stojí za to.