Hrozí vám exekuce, ale ne vlastní vinou?

V první řadě při ohrožení exekucí je vyvarovat se toho, aby se k nám vůbec exekutor dostal. Nenechat se vtáhnout do finančních problémů dlužníka. Ušetříme si tak spoustu nervů. Pokud je to člen naší rodiny, je třeba ho dotlačit k tomu, aby se problémům postavil a začal je řešit. Pokud exekutor uvidí snahu splácet, nebude tlačit na zabavení a prodeji majetku. Jestli se nám to nepodaří, můžeme přijít o část majetku. Můžeme si najít adekvátní pomoc a snažit se znovu nabýt ztracený majetek. Bude nás to ale stát nemalé peníze.

hádka

Pokud s námi dlužník už nebydlí, měli bychom zrušit jeho trvalý pobyt na naší adrese. Pokud jsme tak již neučinili a na naši adresu přijde dopis určený dlužníkovi, který má u nás trvalý pobyt, neprodleně se spojíme s exekutorem a popíšeme mu situaci. Jinak se může stát, že exekutor navštíví nás.
Exekutor může vstoupit do vašeho domova, když budeme doma, ale i bez naší přítomnosti tím způsobem, že nám zničí zámek. Jeho povinností je však odejít a zamknout za sebou, takže jestli zamkne novým zámkem, musí nám poskytnout nové klíče. Ke vniknutí do našeho domova mu stačí skutečnost, že dlužník má na této adrese trvalý pobyt a mohl by tam mít své věci.

placení

V současné době naštěstí existuje seznam věcí, které jsou pro exekutora nezabavitelné, jako jsou věci denní potřeby, bez kterých by člověk nemohl existovat. Je to například oblečení, základní vybavení kuchyně, ložnice, pračku, osobní věci, školní nebo studijní potřeby, hotové peníze odpovídající dvojnásobku životního minima, popřípadě zvíře žijící ve společné domácnosti.
Věci, které nepatří dlužníkovi, ale nám, může exekutor také zabavit. Skutečný majitel pak musí prokázat, že patří jemu a snažit se, aby byly ze seznamu exekutora vyřazeny. Nejlepší je, když máme uschovány od vybavení bytu doklady o koupi. Pokud jsou věci starší a účtenky už nemáme, musíme prokázat jiným způsobem, že věci jsou naše, například prostřednictvím třetí osoby.
Pokud jsme vlastníkem domu a pronajímáme byt, ve kterém má dlužník nájemní smlouvu, je vhodné už při podpisu smlouvy, aby byly jmenovitě sepsány všechny věci, které patří majiteli bytu a aby nemohly být zabaveny.

dluhy

Velmi důležité v každém případě je, aby dlužník neměl trvalé bydliště v místě našeho bydliště.