Zvířata mám ze všech lidí nejraději

Známý citát je vtipný i smutný zároveň. Něco totiž vypovídá o lidské povaze a charakteru, když se k němu hlásí tolik lidí. Spousta z nás, která dobře poznala zvířecí, ale hlavně lidskou povahu, může srovnávat.

Odpovědi na otázku, proč má tolik lidí pocit, že má raději svoje domácí zvířátko než některé lidi , nás určitě příliš nepřekvapí. Je to proto, že zvíře:
·         nás nikdy nezradí
·         vždycky si na nás udělá čas
·         je snadné je potěšit
·         neumí lhát
·         dokáže žít v přítomnosti
·         pomáhá nám a posiluje naši psychiku
 
Zvíře je živý tvor a ať už je to pes, kočka nebo třeba morče či králík, dokáží tyto němé tváře přesto člověku porozumět a lidé u nich nalézají útěchu. Není tak vzácné, že člověk a zvíře si navzájem zachrání život. Beznadějný člověk znovu najde smysl svého života a zvířátko, které by jinak čekalo smutný konec, najde nový láskyplný domov.
 
Podpora opuštěným zvířatům
Na podporu týraných a opuštěných zvířat se pořádají charitativní akce, jejichž výtěžek putuje do útulků a záchranných stanic i na podporu a pomoc v konkrétních případech. Lidi si naštěstí uvědomují, že bez jejich pomoci nemají zvířata se špatným životním osudem šanci a i soukromě, např. nákupem zboží, přispívají na ochranu zvířat. V roce 2005 byl založen ve spolupráci s paní Martou Kubišovou Institut nadace na ochranu zvířat, která hájí zájmy a práva zvířat. Nejen známé osobnosti, ale každý z nás se může zapojit v organizaci Svoboda zvířat, jenž u nás úspěšně působí už přes dvacet let.
 
Rozumíme řeči zvířat?
Zvířata k dorozumívání s námi používají řeč těla a různé hlasové projevy, protože jinou řeč neznají. Je na nás, abychom pochopili, co se nám snaží říci a abychom znali jejich přirozené potřeby. Zvířatům je často ubližováno a bývá to záměrně i z nevědomosti. Máme právo cítit a chovat se k nim nadřazeně jen proto, že jsme jakýsi „vyšší“ druh?